Thẻ: Thuật Ngữ Audio

Một số thuật ngữ chung trong lĩnh vực Audio

Thuật Ngữ Audio – Audio là một phạm trù trừu tượng và rộng lớn. Nhưng cũng có thuật ngữ chung để cho chúng ta dễ hình dùng về nó. Dưới đây là một số thuật ngữ thông dụng trong lĩnh vực Audio vốn hay xuất hiện trong các tài liệu tham khảo, bao bì sản […]

Xem Bài