Thẻ: sa trực tràng

Không chỉ là loại quả ăn vặt, sung còn có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả

  Quả sung còn có tên khác là vô hoa quả, thiên sinh tử, ánh nhật quả, văn tiên quả, phẩm tiên quả, nãi tương quả, mật quả… Theo nghiên cứu hiện đại, quả sung có chứa glucose, saccarose, quinic acid, shikimic acid, oxalic acid, citic acid, malic acid, auxin, các nguyên tố vi lượng […]

Xem Bài