Thẻ: mặt dây chuyền ngọc bích của vua Maya

 Phát hiện mặt dây chuyền ngọc bích của vua Maya cổ đại 1.390 năm

 Phát hiện mặt dây chuyền ngọc bích của vua Maya cổ đại 1.390 năm

  Mới đây, cũng chính nhà khảo cổ này đưa ra công bố về ý nghĩa của mặt dây chuyền cổ và cuộc sống người Maya cổ đại. Đây là mặt ngọc lớn thứ 2 được tìm thấy tại Belize có khắc văn tự cổ, rộng khoảng 17,7cm, dày 10,4cm và đường chỉ dây 0,76cm. […]

Xem Bài