Thẻ: Đồng hồ lịch ba chức năng

Chỉ dẫn một số loại đồng hồ Lịch

Thuật làm đồng hồ là đứa con của thiên văn học. Kể từ khi chúng ta còn băn khoăn về khái niệm thời gian thì lịch trình vận động của loài người đã được hình thành bởi sự chuyển động của các thiên thể. Ngày nay, lịch xuất hiện trên cổ tay, nó có tính […]

Xem Bài