Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

Chi Tiết

 

 1. Heekcaa By Royaltea Saigon

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Royaltea Việt Nam – 44 Ngô Đức Kế HCM Royaltea Phan Xích Long

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Sharetea Vietnam

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Queenny

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. KOI Thé Vietnam

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Gong Cha Vietnam

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Bobapop – Taiwan Lattea

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Amasvin Vietnam

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. TocoToco Sài Gòn

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Happy Cheese

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Trà sữa nhà hát thành phố

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Trà sữa Kubin, 35 Nguyễn Phúc Nguyên, 10, Quận 3

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. CueiCha HCM

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. TikTak

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Uno Quán – Tea & Milktea

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. THE BLACK TEA

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. The Milktea Guy

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Feeling Tea trà sữa

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Ding Tea 45 CAO THẮNG

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Phuc Long Coffee & Tea

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Hebe Tea & Coffee

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Uncle Tea

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Trà sữa tiên hưởng

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. Hot & Cold – Trà sữa & Xiên Que

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

 1. R&B Tea

Những quán trà sữa cực ngon và bá đạo xung quanh Sài Gòn

Nguồn tổng hợp – Internet.