Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Chi Tiết

Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

  1. Hạn chế sử dụng My Photo Stream
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Nếu không có nhu cầu sử dụng tính năng này thì tốt nhất nên loại bỏ nó đi. Lưu ý, trước khi tắt My Photo Stream bạn nên lưu lại mọi hình ảnh muốn giữ lại.

Để ngưng sử dụng người dùng vào Cài đặt > Ảnh & Camera và tắt tính năng Kho Ảnh của tôi đi.

  1. Xóa các ứng dụng không cần thiết
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Để xác định được ứng dụng gây tiêu hao bộ nhớ của thiết bị truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng & sử dụng iCloud > Quản lý dung lượng.

  1. Xóa các tin nhắn đã đọc
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Nếu không có thời gian xóa thủ công, bạn có thể thiết lập chế độ tự xóa tin nhắn cũ sau một thời gian nhất định nào đó. Vào Cài đặt, chọn Tin nhắn và sau đó vào Lưu tin nhắn và chọn 30 ngày hoặc 1 năm.

  1. Tắt tính năng giữ ảnh gốc
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Bạn nên tắt đi tính năng giữ ảnh gốc để trống một phần bộ nhớ thiết bị. Vào Cài đặt > Ảnh & Camera > tắt tính năng Lưu Ảnh Thường.

  1. Xoá bộ nhớ cache
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Vào Cài đặt > Safari, sau đó chọn Xóa lịch sử và dữ liệu trang web để thực hiện xóa bộ nhớ cache của trình duyệt.

  1. Xóa bộ nhớ đệm
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Để xóa bộ nhớ đệm trên ứng dụng, dung lượng khả dụng trên iPhone phải dưới 2MB. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng & Sử dụng iCloud.

  1. Xóa nhạc trên thiết bị
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Bạn có thể truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng & Sử dụng iCloud.

Chọn Quản lý dung lượng, tìm ứng dụng Nhạc, sau đó bạn sẽ thấy toàn bộ bài hát có trên Apple Music, lựa chọn một bài hát và gạt sang trái để xóa.

  1. Xóa danh sách đọc ngoại tuyến
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Để xóa danh sách đọc ngoại tuyến, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng & sử dụng iCloud > Dung lượng. Sau đó tìm ứng dụng Safari, tại đây bạn hãy gạt sang phải ở mục Danh sách đọc ngoại tuyến để xóa.

  1. Sử dụng các đám mây
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Hiện nay lựa chọn đám mây để sao lưu hình ảnh, dữ liệu là khá hợp lý. Người dùng có thể tham khảo iCloud, Google Driver, hay Flickr,…

  1. Cài đặt thêm ứng dụng
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp
Hướng dẫn giải phóng bộ nhớ iPhone khi mua những iPhone có dung lượng thấp

Bạn chỉ việc cài đặt thêm ứng dụng có dung lượng vượt quá bộ nhớ khả dụng của thiết bị, iPhone sẽ tự động quét toàn bộ dung lượng đã dùng, tìm ra rác và dọn dẹp chúng.

Chúc các bạn thành công.