Bún bò cay – Đông Phát


  • 104 Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Bình Tân
Ẩm Thực, Ăn, Quận Bình Tân, Sài Gòn

Quảng cáo

Xưa và nay