Ốc Oanh 534 Vĩnh Khánh, P8, Q4


  • 534 Vĩnh Khánh, Phường 8, Quận 4, Hồ Chí Minh
Ẩm Thực, Ăn, Ăn Vặt, Quận 4, Sài Gòn, Uống, Vỉa Hè

Quảng cáo

Xưa và nay