Đi! Ănthêm nữa đi..

Đi! Mua sắmthêm nữa đi..

Đi! Uốngthêm nữa đi..